Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě

2023
Obestavěný prostor 13 625 m³
Užitná plocha 2 406 m²

Historie budovy Jiráskova divadla sahá daleko do minulosti. Archeologické nálezy z místa odkazují až na dobu středověku. Známá je však její historie až z počátku minulého století, kdy sloužila jako městská tělocvična. Divadelní provoz v budově byl zahájen v roce 1932. Na konci II. světové války se z budovy dočasně stala ubytovna pro uprchlíky. V současné době je objekt pod správou města a opět slouží jako divadlo.


Vzhledem k jeho špatnému stavu bylo potřeba divadlo zrekonstruovat a navrátit tak jeho atraktivitu a funkčnost. Jedná se o památkově chráněnou budovu. K rekonstrukci bylo tedy zapotřebí přistupovat citlivě a dodržet veškerá omezení. Architektonický návrh spojuje historický vzhled budovy spolu s novým moderním vstupem. Cílem je vytvořit reprezentativní objekt s moderním zázemím, který respektuje a zdůrazňuje krásu historického rázu budovy.


Za účelem navýšení kapacity divadla byla zvýšena střecha sálu o jedno podlaží a tak mohl přibýt jeden balkón. Kapacita sálu po rekonstrukci je 371 osob. V přízemí čtyřpodlažního objektu se nachází divadelní kavárna a technické zázemí divadla. V dalších podlažích jsou umístěny šatny herců a zkušebny. Ve třetím podlaží je navržen multifunkční sál umožňující pořádat program pro školy a menší skupiny lidí.


Hlavní vstup z ulice Panská vede do dvoupodlažního foyer s dominantou z točitého schodiště. Ve vstupní části a ve foyer se nachází umělecké dílo sklářského ateliéru Jitky Skuhravé. Vedlejší vstup z ulice Jiráskova tvoří taktéž kombinace pohledového betonu a velkých prosklených ploch. Při výstavbě bylo objeveno schodiště do sklepa, na jehož obnovení byly použity zachráněné kamenné stupně ze schodiště nacházejícího se v bourané přístavbě. Původní dřevěné stropní trámy byly očištěny, natřeny a nyní tvoří konstrukci stropu nad horním foyer.