Rekonstrukce Domu kultury Hodonín

2016

Rekonstrukce Domu kultury v Hodoníně spočívá v zásadních změnách dispozice, osazení nového obvodového pláště budovy a kompletní obměně technologií. Cílem je pozvednout kvalitu, snížit energetickou náročnost, zefektivnit provoz, zvednout kapacitu, lépe využít vnitřní prostory, umožnit provozovat jednotlivé části nezávisle na sobě a zároveň víceúčelově s možností rychlé změny účelu využití a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou ve všech částech přístupných veřejnosti. Po dokončení rekonstrukce získá Hodonín moderní multifunkční společenské centrum, které se stane živou dominantou.

Severozápadně od budovy by měl v budoucnu vzniknout parkovací dům, který by se nacházel na průniku uliční čáry ulice Horní Valy a „náměstí“ vymezeného ulicemi Výstavní a Polní. Návrh předpokládá z východní strany vybudování obslužné komunikace pro zásobování KD. Prostor mezi KD a hotelem by se v budoucnu mohl stát pěší zónou. Na jih od kulturního domu je navrženo polouzavřené atrium, které bude sloužit jako venkovní terasa pro posezení u snack baru, případně jej bude možno využít pro pořádání akcí pod širým nebem (koncerty, divadla, letní kino apod.). Dlážděná plocha bude doplněna vzrostlými stromy a lavičkami a zakončena krytou nástupní terasou – společným nástupem do divadelního snacku a nového klubu v suterénu budovy. Navazující úpravy venkovních ploch poskytnou novou kvalitu této části města.