FN Olomouc – Pavilon F – plicní, infekční a III. interní klinika

V přípravě
Obestavěný prostor 104 947 m³
Užitná plocha 24 669 m²
Fakultní nemocnice Olomouc

Navržený objekt se nachází přibližně v místě stávající budovy F, nicméně nový objem má podstatně vyšší prostorové nároky. Novostavba bude realizována v uzavřeném, veřejnosti přístupném areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Areál se nachází v zastavěné části městské části Nová Ulice. Nový pavilon F bude umístěn vedle pavilonu Y, se kterým bude propojen spojovacím krčkem.

 

Budova je navržena v hřebenovitém uspořádání, které zajišťuje dostatek denního světla a zároveň je výhodné z epidemiologického hlediska, neboť eliminuje průchozí provozy. Hřebeny kolmo protínají vyšší průběžnou hmotu budovy respektující vrstevnici a stávající komunikaci na severní hranici areálu. Tento typ uspořádání rozdrobuje poměrně masivní hmotu na drobnější segmenty do měřítka respektujícího stávající areál i jeho vazbu na budovu Lékařské fakulty UP. Z jihovýchodní strany zůstává zachován široký pás zeleně se stávajícími vzrostlými stromy.

 

Novostavbu pavilonu tvoří tři podzemní a pět nadzemních podlaží. Hlavní vstup je situován z ulice Za nemocnicí, která navazuje na hlavní velkokapacitní parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Parkoviště před hlavním vstupem do objektu je určeno pro imobilní pacienty, sanitní vozy a K+R. V nadzemních podlažích se nachází jednotlivá oddělení, která jsou tvořena odbornými ambulancemi s vyšetřovnami, čistícími místnostmi, jejich čekárnami na chodbách a dále pracovnami lékařů, vrchní sestry, toaletou pacientů. Pokoje mají vlastní hygienické zázemí a jsou převážně dvojlůžkové. Každé lůžkové oddělení má i pokoje nadstandartní jednolůžkové. Šatny zaměstnanců se sociálním zázemím se nachází převážně ve 2.PP objektu. Veřejnosti je přístupná na každém podlaží schodišťová hala s navazujícím schodištěm a výtahy. Z této chodby jsou vstupy do čekáren a ordinací.