Nemocnice Šternberk – interní klinika

2022
Obestavěný prostor 17 800 m³
Užitná plocha 3 999 m²
62 lůžek
Stavba roku 2022 Olomouckého kraje v kategorii stavby občanské vybavenosti

Novostavba pavilonu představuje bílý kvádr, který je prořezán zdánlivě nahodile rozmístěnými vertikálními okenními otvory. Tato architektonická koncepce propojuje novou stavbu s okolím a zároveň vyvažuje přirozený přísun světla do interiéru a prevenci přehřívání. Zajímavým prvkem je integrace původní trafostanice do nového pavilonu. Tato renovovaná struktura je harmonicky začleněna do budovy a stává se nedílnou součástí celkového designu. Prosklené nadzemní koridory, které spojují pavilon s okolními budovami, nejenže zajišťují funkčnost a efektivní pohyb mezi různými částmi komplexu, ale také posilují dojem otevřenosti v rámci celého zdravotnického zařízení.

V budově se nachází čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je určeno pro technické zázemí a šatny zaměstnanců. V nadzemních podlažích jsou umístěny ambulantní trakt s odbornými ambulancemi, lůžkové oddělení a jednotka intenzivní péče.

 

Interiér pavilonu interny se vyznačuje čistými liniemi, světlými barvami a ambientním podsvícením. Přehledný informační systém usnadňuje orientaci pacientů, zatímco dostatek čerstvého vzduchu, denního světla a funkční akustika podporují příjemný pobyt. Výhled do zeleně přispívá k psychické pohodě pacientů. Celkově je interiér koncipován s důrazem na komfort, orientaci a pozitivní prostředí pro podporu rychlejšího uzdravování.

 

Energetická efektivita je klíčovým prvkem pavilonu, který se řadí mezi pasivní budovy. Kompaktní tvar kvádru minimalizuje tepelné ztráty. Vertikální okenní otvory slouží nejen esteticky, ale i funkčně. Fotovoltaické panely na střeše generují vlastní elektrickou energii. Retenční střecha a podzemní zásobník dešťové vody přispívají k efektivnímu využívání vody, což podporuje udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Tímto způsobem pavilon spojuje moderní technologie, estetiku a ekologii, vytvářejíc harmonický celek s areálem nemocnice i širším okolím.