Nemocnice Šternberk – interní klinika

2022
Obestavěný prostor 17 800 m³
Užitná plocha 3 999 m²
62 lůžek
Stavba roku 2022 Olomouckého kraje v kategorii stavby občanské vybavenosti

Pavilon byl postaven na místě původního ředitelství nemocnice, které je nyní přemístěno do jiných prostor. Toto umístění bylo vybráno s ohledem na dostupnost důležitých oddělení sídlících v okolních budovách. Propojení se sousedními pavilony je řešeno pomocí spojovacího mostu, který spolu s bílou fasádou budovy se zdánlivě nahodilým rastrem oken tvoří zajímavý architektonický celek.

 

V budově se nachází čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je určeno pro technické zázemí a šatny zaměstnanců. V nadzemních podlažích jsou umístěny ambulantní trakt s odbornými ambulancemi, lůžkové oddělení a jednotka intenzivní péče.

 

Celá budova je mimořádně energeticky úsporná. Řadí se mezi pasivní budovy. V rámci šetrného hospodářství s vodou zde byla navržena retenční zelená střecha a podzemní zásobník dešťové vody, která se dále využívá pro závlahu a pro splachování toalet.