LDN Drnovská

2021
Obestavěný prostor 24 078 m³
Užitná plocha 5 270 m²
2. místo v architektonické užší soutěži
Městská část Praha 6
102 lůžek

Budova je umístěna v městské části Praha Ruzyně. V jejím okolí se nachází bytové a rodinné domy. Vzhledem k charakteru provozu LDN bylo maximálně dbáno na příjemné vnitřní a vnější prostředí zpříjemňující dlouhodobý pobyt pacientů. Objekt s celkem čtyřmi nadzemními podlažími je rozdělen na dvě vzájemně posunuté části tvaru písmene L spojené komunikačním krčkem. Tvar budovy umožňuje rozdělení pozemku na veřejnou vstupní část a soukromý park určený pro pacienty a jejich návštěvníky. Fasáda je navržena jako provětrávaná s cihelným obložením a s dřevěným motivem pilířů u vstupního podlaží, které podporují sepjetí s přírodou.

V přízemí je umístěn vstup s recepcí a kavárnou, rehabilitace a technické zázemí budovy. Část přízemí je určena pro zastřešené parkování. Další dvě podlaží tvoří čtyři lůžkové oddělení vzájemně propojené komunikačním krčkem. Poslední odstoupené podlaží je věnováno zaměstnancům. Na části střechy přístupné z posledního podlaží se nachází střešní terasa. Nepřístupná část střechy je využita pro umístění fotovoltaických panelů.

Budova je navržena jako energeticky nenáročná, využívající obnovitelné zdroje energie. Voda ze zelené střechy je svedena do retenční nádrže a je dále využívána ke splachování toalet a zalévání záhonů. Přebytečná dešťová voda je vsakována. Energie se získává ze solárních panelů a ze zemních vrtů s tepelným čerpadlem.