FN Olomouc – Hemato-onkologická klinika

2020
Obestavěný prostor 12 800 m³
Užitná plocha 2 115 m²
Fakultní nemocnice Olomouc

Přístavba je funkčně napojena na budovu P, která je umístěna v jižní části areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Objekt se skládá ze dvou hmot se čtyřmi nadzemními, jedním podzemním podlažím a jedním technickým podlažím na střeše. Výšky jednotlivých podlaží se napojují na stávající pavilon P. 1NP je využito jako vstupní podlaží, slouží pro parkování a je průjezdné. Hmota bílé barvy prořezaná nepravidelně umístěnými horizontálními okny je podepřena sloupy a stěnami v barvě antracitu.

 

V objektu se nacházejí provozy hemato-onkologické kliniky – recepce, vyšetřovny, odběrová a výkonová místnost, stacionář transfuzí a stacionář pro chemoterapii, společně s administrativním zázemím a přednáškovou místností. Ke kvalitě vnitřního prostředí přispívají umělecká díla autora Miloše Karáska, fotografie Michala Zajačka, grafické vyobrazení Warholových konzerv od umělce Luďka Bárty a další umělecká díla, jejichž záměrem je zpříjemnit pobyt v prostorách kliniky a pozitivně působit na emoční stav pacientů.

 

Přístavba s rezervou splňuje přísné požadavky pro budovy v pasivním standardu. Je zde navržena zelená retenční střecha. Optimální vnitřní klima je dosaženo pomocí chlazení vnitřního prostoru, nuceného větrání v celé budově a řízení vlhkosti. Logistické vazby povyšuje propojení potrubní poštou.