FN Olomouc – Pavilon Y – oddělení II. interní kliniky a geriatrie

2018
Obestavěný prostor 33 000 m³
Užitná plocha 8 200 m²
Fakultní nemocnice Olomouc
Vítěz E.ON Energy Globe 2020, kategorie stavba
Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
49 lůžek

Nový pavilon Y v olomoucké Fakultní nemocnici přináší moderní vizuální estetiku na plochu bývalého parkoviště v severozápadní části areálu. Propojený se sousedním pavilonem spojovacím mostem, má tvar písmene U, bílou fasádu a okna s elegantními antracitovými rámy. Zešikmené ostění a nadpraží oken dodává interiérům dokonalé denní osvětlení.

 

Budova, s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími, hostí II. Interní kliniku, včetně endoskopických pracovišť a oddělení geriatrie. Součástí budovy je i soubor přednáškových sálů s možností jejich vzájemného propojení. Jedná se o první zdravotnické zařízení v České republice splňující pasivní standard, s retenční zelenou střechou pro šetrné hospodaření s vodou. Architektonicky výrazné únikové schodiště s treláží porostlou popínavou zelení představuje spojení funkcionality s estetikou.

 

Jednotlivá podlaží interiéru jsou barevně odlišena, což usnadňuje orientaci. Ambientní osvětlení nejen povyšuje atmosféru společných prostor, ale také pomáhá rozeznat obrysy komunikací, což je užitečné zejména pro pacienty s poruchami zraku. Kromě toho jsou v interiéru umístěny rozměrné grafické prvky, které dále podporují vizuální orientaci.

 

Inovativním prvkem je zpětné využívání přebytečného tepla z venkovních jednotek chlazení, přispívající k energetickým úsporám. Poměr prosklených ploch byl pečlivě volen pro minimalizaci tepelné zátěže v letních dnech. Pro zvýšení komfortu personálu a pacientů byly implementovány chladící stropy na lůžková oddělení, poprvé v ČR u zdravotnické stavby. Celkově nový pavilon Y nejenže posílil estetický standard areálu, ale také představuje průkopníka v energetické efektivitě budovy zdravotní péče.