FN Olomouc – Pavilon Y – oddělení II. interní kliniky a geriatrie

2018
Obestavěný prostor 33 000 m³
Užitná plocha 8 200 m²
Fakultní nemocnice Olomouc
Vítěz E.ON Energy Globe 2020, kategorie stavba
Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
49 lůžek

Novostavba pavilonu Y se nachází na místě bývalého parkoviště v severozápadní části areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Se sousedícím pavilonem je propojen spojovacím mostem, který umožňuje snadný přesun personálu a pacientů. Tvar budovy do písmene U s bílou fasádou a okny s antracitovým rámem zajišťuje dostatečné osvětlení všech místností. Dokonalému dennímu osvětlení také přispívá zešikmené ostění a nadpraží oken. Utilitární potřeba únikového schodiště byla povýšena na architektonický prvek s treláží porostlou popínavou zelení.

 

Budova má jedno z části zapuštěné podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží, ve kterých se nachází II. Interní klinika s pracovišti endoskopie a geriatrie, včetně lůžkových oddělení a veškerého potřebného zázemí.

 

Jedná se o první zdravotnické zařízení v České republice v pasivním standardu. Za účelem šetrného hospodářství s vodou byla navržena retenční zelená střecha. Jednou z energetických úspor je zpětné využití přebytečného tepla z venkovních jednotek chlazení. Poměr prosklených ploch byl volen s ohledem na minimalizaci tepelné zátěže v letních dnech. Pro zvýšení komfortu personálu a pacientů jsou v budově navrženy chladící stropy.