Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

2022
Obestavěný prostor 18 377 m³
Užitná plocha 3 263 m²
Zvláštní cena v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2022
Projekt zpracován metodou BIM
Ubytování pro 78 osob (děti a jejich doprovod)

„Ocenění bylo uděleno stavbě za jednoduché a zároveň čisté propojení unikátní podoby architektury a urbanismu místa s maximální funkčností, vlastním stavebním i technickým provedením, včetně užití nejnovějších technologií. Stavba je kouzelným bílým krystalem, který připravil doslova pohádkové prostředí pro malé pacienty. Síla stavby je i v naplnění špičkovými technologiemi, včetně šetrnosti k životnímu prostředí.“ Napsala porota Stavby roku.

 

Objekt léčebny je umístěn v severní části obce, kde navazuje na oblast rodinných domků. Tvar budovy je inspirován archetypem domku z dětské kresby, multiplikovaným do čtyř vzájemně posunutých, tvarově shodných bloků. Dvoupodlažní budova je zapuštěná do svažitého terénu. Fasáda bílé barvy odkazující na barvu vápence působí jako základna zdraví. Přísně pravoúhlá kompozice komplexu je promyšleně narušena kruhovými prvky zabudovaného mobiliáře. 

 

Jednotlivé trakty tvoří funkčně oddělené celky. V prvním traktu je umístěna vstupní část s recepcí a technickým zázemím, v patře jídelna s kuchyní. V následujícím traktu se nachází zdravotnická část se služebním bytem a školou v patře. Třetí trakt je věnován wellness s tělocvičnou a balneo provozy. Náplní posledního traktu je ubytování. Technické zázemí je umístěno do suterénu části stavby.

 

Budova je, nejen vzhledem ke svému umístění v CHKO Moravský kras, navržena jako šetrná ke svému okolí i uživatelům. Má nízké provozní náklady a ke svému provozu využívá energie z obnovitelných zdrojů. Celý projekt byl zpracován, řízen a v současnosti je provozován metodou BIM.