Depozitář Pardubice

2019
Obestavěný prostor 10 130 m³
Užitná plocha 1 828 m²
Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji
3. místo v soutěži Přeměna odpadů na zdroje, kategorie Nejlepší využití druhotných surovin ve stavebnictví

Stavba slouží jako depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích, elegantně začleněný do existujícího souboru budov. I přesto, že má pouze dvě podlaží, harmonicky zachovává výškovou hladinu a proporční vztahy s okolními stavbami. Jednoduchý kvádr obložený cortenovým plechem připomíná obří, patinou poznamenanou šperkovnici. Fasáda na třech stranách zůstává hladká bez jakýchkoli otvorů, a vstup, krytý prosklenou střechou, propojuje objekt s okolními budovami.

 

Hlavním posláním depozitáře je bezpečné uložení sbírkových předmětů pro budoucí generace. Depozitář je rozdělen do několika částí, které zahrnují příjem nálezů a dědictví, procházející procesem karantény, dekontaminace a ošetření, následovaným uložením ve specializovaných místnostech podle druhu.

 

Kromě výjimečné energetické úspornosti a využití moderních technologií, jako je rekuperace a tepelné čerpadlo umístěné na zelené extenzivní střeše, se uplatňují ve větším množství recyklované a ekologické materiály. Pod základovou deskou nahradilo běžné kamenivo recyklát z demolované stavby. Obvodový plášť tvoří nepálená cihla a hliněná omítka, materiály s nízkou energetickou náročností. Tato kombinace poskytuje vysokou akumulační kapacitu tepla a vlhkosti, což pomáhá stabilizovat podmínky pro uložení sbírkových předmětů.