Depozitář Moravské zemské knihovny

2022
Obestavěný prostor 23 560 m³
Užitná plocha 6 210 m²

Stávající objekt, který se téměř celý nachází pod zemí, byl z části zbourán a z části zrekonstruován. Část objektu při ulici Akademická je nově nadstavěna o čtyři nadzemní podlaží a v budoucnu bude dotvářet uliční čáru. Nadstavba tvoří monoblok zjemněný členěním oken a jedním velkým otvorem ze severní a jižní strany s fasádou z cor-tenového plechu. Východní fasáda je v tmavě šedé barvě u důvodu možnosti budoucí přístavby.

 

Hlavní vstupy, stejně jako vjezd, jsou orientovány z ulice Akademická. Jsou umístěny na východní i západní straně objektu. Západní slouží pro Moravskou galerii a východní pro Moravskou zemskou knihovnu. Další možný přístup je podzemním koridorem, který je propojen s budovou Moravské zemské knihovny. V budově se nachází depozitáře Moravské zemské knihovny, depozitář moravské galerie s badatelnou pro veřejnost a veškeré pro tyto provozy potřebné zázemí.