Depozitář Moravské zemské knihovny

2022
Obestavěný prostor 23 560 m³
Užitná plocha 6 210 m²

Nový depozitář Moravské zemské knihovny, vzniklý přestavbou staršího objektu v těsné blízkosti budovy na Kounicově ulici 65a v Brně, nyní společně s touto budovou tvoří šestipodlažní celek propojený existujícím podzemním koridorem. Hlavním účelem tohoto projektu je poskytnout adekvátní prostor pro ukládání knižního fondu, který ročně narůstá o zhruba 1 kilometr knih, což odpovídá přibližně 150 výtiskům denně. Pro zajištění optimálních podmínek pro uchování knih jsou implementovány technologie, které regulují teplotu a vlhkost v souladu s příslušnými normami. Toto řešení podporuje šest tepelných čerpadel pracujících v kaskádě.

 

Depozitář disponuje dvěma podzemními podlažími vyhrazenými pro účely skladování, zatímco čtyři nadzemní podlaží slouží administrativním a hygienickým potřebám. Součástí komplexu je i prostor pro Moravskou galerii. Stavební konstrukce kombinuje železobetonový skelet s ocelovým rámem, který podporuje rekonstruované stropy. Vzhled budovy obohacuje cortenová fasáda, která nejen poskytuje estetický prvek, ale také přináší pozitivní environmentální dopad. Dalším přínosem pro životní prostředí je extenzivní zelená střecha.