References

Future of the center of Brno

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.

První myšlenkou bylo vytvoření parku na jižním cípu řešeného území, který by byl rozložený na dvou výškových úrovních, a který přiměje Brňany trávit víkend ve městě. Tento park se měl stát magnetem, atrakcí, kvůli které brňané přestanou opovrhovat bydlením na jihu.

Jeho velikost 240.000 m2 by z něj učinila největší brněnský městský park (pro srovnání – park Lužánky má cca 200.000 m2). Zapojení vodních prvků garantuje oázu relaxace v centru metropole a vzrostlá zeleň bude fungovat jako zelené plíce.

Dalším návrhem bylo učinit z ulice Opuštěné, částečně suplující roli nedokončeného velkého městského okruhu (propojení Černovické a Jihlavské je nutnost), učinit atraktivní třídu velkoměstského charakteru – bulvár s širokými chodníky, brněnskou Champs Elysee.

Vysoká poptávka po bytech v Brně, stejně jako absence vhodných pozemků činí reálným předpoklad vybudování nové městské čtvrti a to v poměrně krátké době, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky. Kompaktní zástavba umožňuje stavět levně a byty by tak mohly být dostupné širšímu spektru zákazníků. Nové byty měly být bezbariérové, atraktivní jak pro mladé rodiny s dětmi, tak pro seniory. Samostatnou kapitolou jsou malé pronajímatelné apartmány, pro které je poloha u hlavního nádraží, jako stvořená. Navrhli jsme také stávající již stojící věže budov Trinity a Dorn doplnit o dalších 5 a vytvořit tak sedmero věží – orientačních bodů v centrální části.

Zvláštní charakter a své jisté postindustriální kouzlo má oblast kolem ulice Hradlové, kde jsme navrhli novou solitérní zástavbu liniového charakteru jako reminiscence na odstavené vlaky, které zde stávaly a část doposud stojí. Propojení zajistí úrovňový přejezd se závorami. Toto řešení považujeme za vhodnější než budování podjezdu a to ze dvou důvodů – tím prvním je poněkud nevhodná konfigurace terénu, kdy ulice Rosická je téměř v rovině s kolejištěm a druhým riziko, že by si tímto podjezdem zkracovali cestu řidiči z Plotní na Opuštěnou, což není žádoucí a občas spadlé závory by je měly odradit. Opuštěný železniční most bude sloužit k průjezdu na jih.

Přívětivé měřítko veřejných prostor je vytvářeno pomocí vyvážených proporcí uliční sítě, dostatečně široké chodníky umožňují instalaci venkovních zahrádek u restaurací a kaváren, podloubí kryjí chodce před horkem či deštěm. V místech křížení ulic rozšířená prostranství, malá náměstí. Prvek vodních kanálů skýtá možnost sejít až k vodě, posedět na molu, či se vydat na plavbu. Stromořadí zajišťují zdravé klima v ulicích a stín v horkých dnech. Postatnou částí je veřejný mobiliář, lavičky, pítka s pitnou vodou, kašny a fontány…

Vyšší prostupnost území by byla zajištěna pomocí 4 obchodních pasáží, dvou podchodů a tří podjezdů (s chodníky pro pěší) pod tělesem trati v místě hlavního nádraží. Řeku překonávají tři lávky, z toho jedna stávající u Spielberk office centra.

Historická výpravní budova pozbude svého dosavadního významu a může být přeměněna na reprezentativní budovu významné instituce, novým účelem by mohly být expozice Technického muzea. Centrální odbavovací hala by mohla být v provozní době muzea volně přístupná veřejnosti a sloužit jako přístup do nejsevernějšího podchodu k nástupištím. Co se týká prostoru přednádraží historické budovy, dojde k jeho zklidnění. Dílčí jednoduché úpravy prostor vyčistí a zpříjemní, tyto úpravy jsou např.: zrušení zastřešení vchodů do podchodu (otvor osadit skleněným zábradlím), zrušení zábradlí mezi nástupišti, přechody pro chodce a silnice do výšky nástupišť a chodníků, zrušení nepůvodní přístavby k nádražní budově a vysazení dalších vzrostlých stromů.

Nová třípodlažní výpravní budova by byla přemístěna k tramvajové zastávce Nové Sady (která bude přejmenována na Hlavní nádraží), ze které se stane dominantní tramvajový terminál. První podlaží haly je pod úrovní kolejiště, k nástupištím vede trojice podchodů přímo z hlavní haly bez nutnosti překonávání schodů. Druhé podlaží bude sloužit jako čekárna s doprovodnými službami (kavárny, obchody, cestovní kanceláře…). Ze třetí úrovně bude přístup na lávku nad nástupišti, která bude zejména sloužit pro rychlý přestup mezi nástupišti. Třetí podlaží bude věnováno restauracím a čekárnám, z této úrovně bude přístupná lávka, která spojí výpravní budovu s terasami pod Petrovem, ulicí Bašty a také s Denisovými sady. Střecha bude pojednaná jako střešní zahrada s vyhlídkovou kavárnou.

Soutěžní návrh - Budoucnost centra Brna

Soutěžní návrh - Budoucnost centra Brna Soutěžní návrh - Budoucnost centra Brna Soutěžní návrh - Budoucnost centra Brna