References

The cultural centre in Prague - Cakovice

Realization date: 2015

Nevyužívané území s historickou budovou původní sýpky díky své poloze poblíž centra města skýtá velký potenciál, městská část Praha–Čakovice se proto rozhodla pro revitalizaci tohoto území a jeho začlenění do struktury města. Naše společnost navrhla rekonstrukci objektu sýpky a novostavbu kulturního centra, které bude na sýpku napojeno. Propojení těchto objektů nabídne další prostory pro komunitní potřeby a zázemí pro kulturní akce pořádané na venkovním prostranství.

Novostavba kulturního centra je situována do severní části řešeného území, v jižní části pak vznikne prostorné nádvoří, jež bude významnou částí pěšího koridoru spojujícího centrum a významné částmi obce.

Budova nového kulturního centra je navržena ve střízlivém soudobém tvarosloví, stávající hmota sýpky a hlavní hmota nové budovy kulturního centra jsou odděleny prosklenou hmotou foyer, která tak dá možnost čistě vyniknout jejich architektonickému ztvárnění. Při pohledu z nádvoří tvoří prosklený vstupní portál s antracitovým zastřešením lehký prvek, který jemně napojuje nové centrum na historickou budovu sýpky. Foyer nabízí průhled skrz do severního zákoutí pozemku, které skrývá malé nádvoří pro venkovní sezení. Jak prostor foyer, tak prostor malého sálu je možno s tímto nádvořím propojit pomocí posuvné a skládací prosklené stěny.

Čistý bílý hranol hlavního sálu má jižní fasádu z velké části prosklenou a propojuje tak panoramatickým výhledem předsálí s vnějším nádvořím. Stávající objekt sýpky je navržen ve shodné bílé barvě se zachováním originálního zdobení fasády. Barevné řešení nového objektu je doplněno antracitovými prvky. Fasáda budovy v barvě bílé evokuje čistotu a také výborně odráží denní světlo. Prosklené části budovy a střešní okna ve foyer pak umožňují do shromažďovacích prostor budovy dostat maximum denního světla. Antracitová barva prvků foyer a rámů je nadčasová barva typická pro moderní architekturu od počátků funkcionalismu. Tato barva opticky nechává zaniknout rámy a tím vytváří elegantní dojem ničím nerušených prosklených částí.

Stávající objekt bude zrekonstruován s ohledem na originální prvky, převážně budou nahrazeny okenní otvory dobovými vertikálně orientovanými. Zde budou v kontrastu s čistotou fasády dřevěné výplně otvorů a ražená střešní krytina.

Kulturní centrum je řešeno tak, aby umožnilo nezávisle provozovat jednotlivé části, ale zároveň jejich propojování pro akce s větší kapacitou. Variabilita provozu umožní pořádání širokého spektra společenských, kulturních a vzdělávacích akcí od komorních po hromadné.

 

visualisation

visualisation visualisation visualisation