News

We have launched a new project Living Showroom

Living showroom is a unique concept, which presents possibilities of modern living. Architects and manufacturers got together to build a fully functional apartment that you can personally experience. This showroom offers the opportunity of trying the latest equipment in real-life. Check out the website to find out more and get involved: http://www.livingshowroom.cz/living-showroom


Adam Rujbr describing procurement in czech magazine Modern village

The theme of procurement in architecture was one of the themes of the may issue of magazine Moderní obec. In this article, Adam Rujbr explains how procurement is being realized, what are the advantages and disadvantages of invitation applicants for architectural competition and the cost of this implementation. Above all, he highlights the most common mistakes committed by public institutions, he points out their possible consequences and recommends how to minimize this risk.

 

"There are several ways how municipalities can choose the most suitable project for construction or reconstruction. The best one is architectural competition, which quality is guaranteed by Czech Chamber of Architects. However, the amount of listed architectural competitions is in proportion to the number of building permits as scarce as crocus - the practice is, that the community prefer to invite applications for a tender, where the only evaluation criterion is price. Not only that the deputies of towns and cities degrade qualified mental work of the architect to the service comparable with service of disposal of garbage cans or supply of office paper, but they can inflict hardly reparable damages on the appearance of their village or sometimes the deputies have to pay much more in the end, than it would cost them an architectural competition or an independent architectural consultant as a result of paying for poor quality of the project ......”

You can read the whole article: Contracts in architecture: How municipalities make mistakes? online iHNed.cz (but only in Czech). 

We will turn the old laundry into a luxury showroom!

We decided to build an original, unusual showroom for our clients. So soon the new modern one-room flat will arise from non-residential loft former laundry in the Brno city center. This studio will present modern, but cozy solution of temporary residence.

The new studio will be used by team Adam Rujbr Architects among other things as a showroom for clients equipped by functional furnishings, devices, books and multimedia presentation.

The concept of “Laundry” project builds on energy efficiency, use of renewable resources, self-sufficiency and modern light-filled design. The apartment is divided into three zones corresponding to normal human activities in proportion to the time they take in real life - sleep, work, recreation, cooking and personal hygiene. And that’s all at 21m2.

An interesting aspect of the space will be lighting scenes, which will promote the use of zones and complete the atmosphere. Scenes will be automatically accompanied with optional music and they will be computer control.

The showroom will meet educative function via video library and nicely library filled with books focused on design, architecture, sustainable development, energy-efficient buildings, urban planning, etc.

 

Showroom Library will be opened in spring 2013!

We will turn the old laundry into a luxury showroom! We will turn the old laundry into a luxury showroom! We will turn the old laundry into a luxury showroom! We will turn the old laundry into a luxury showroom!

Starou prádelnu proměníme v luxusní showroom!

Rozhodli jsme se pro své klienty a vytvořit originální a netradiční showroom. V prostorech bývalé prádelny v nebytovém půdním prostoru v centru Brna brzy vznikne bytová mikrojednotka, která představí moderní, ale útulné řešení přechodného bydliště.

Nově vzniklý prostor bude našemu architektonickému studiu Adam Rujbr Architects sloužit mimo jiné jako vzorkovna pro klienty vybavená funkčním zařízením, knihami a multimediální prezentací.

Koncept projektu „Prádelna“ staví na energeticky úsporném provozu, využití obnovitelných zdrojů, soběstačnosti a moderním prosvětleném designu. Byt bude rozdělen do tří zón odpovídajících běžným lidským činnostem a to v poměru k času, který zabírají – spánek, práce, odpočinek, vaření a osobní hygiena. A to vše na 21 m2.

Zajímavým aspektem prostoru budou světelné scény, které budou podporovat využití jednotlivých zón a dokreslovat atmosféru. Scény budou automaticky doplněny vhodnou volitelnou hudbou a řízeny počítačem.

Edukativní funkci bude showroom plnit prostřednictvím videotéky a bohatě vybavené knihovny a s oborově zaměřenými knihami na téma design, architektura, udržitelný rozvoj, energeticky šetrné budovy, urbanismus, apod.

Vzorkovna Prádelna bude slavnostně otevřena již na jaře 2013!

Starou prádelnu proměníme v luxusní showroom! Starou prádelnu proměníme v luxusní showroom! Starou prádelnu proměníme v luxusní showroom! Starou prádelnu proměníme v luxusní showroom!