Reference

Bytový dům Praha, Sekaninova ulice

Projekt jsme původně navrhovali pro stavební firmu z Moravy. Po tragické smrti majitele při dovolené v Thajsku však byl pozemek včetně projektu prodán jinému majiteli. Stavba doposud nebyla započata.
   
Bytový dům je sedmipodlažní s jedním podzemním podlažím, které je věnováno zázemí domu a garážím. Jedná se o proluku mezi bytovými domy různého stáří, velikosti, výšky a architektonického pojetí. Nový dům beze zbytku vyplňuje pozemek v podzemní části, samotná obytná podlaží vystupují s odskoky směrem do dvora. Zastřešen je plochou střechou, která může být ozeleněna nenáročnými extenzivními rostlinami.
Bytový dům je navržen v jednoduchém stylu navazující na tradice funkcionalismu. Převážně severní, uliční fasáda svým členěním předstupujícím rizalitem evokuje kvalitní bytové domy první republiky. Dřevěná okna jsou vyšší, s nižším parapetem a jsou vertikálně orientovaná. Jižní, dvorní fasáda je bohatě prosklena kvůli pasivním ziskům tepla.
1.PP: Podzemí je přístupné centrálním schodištěm z vlastního bytového domu, výtahem nebo autovýtahem. Velká část je věnována sklepním kójím, dále centrální kotelně. Celou plochu pod dvorem zaujímají podzemní garáže.

1.NP: Hlavní vstup do domu je přes zádveří se schránkami do prostorné haly, ze které je jednak průchod do průjezdu a dále na dvůr a jednak do schodišťové haly s výtahem. Schodiště, stejně jako výtah spojuje všechna podlaží. V přízemí je umístěn jeden obchod s velkou výlohou do ulice s vlastním skladem a sociálním zázemím. Dva přízemní byty 1+kk jsou orientovány do dvorní části k jihu. Oba byty mají předzahrádky.
Dvůr je částečně využit ještě pro parkování. Zbytek dvora bude parkově upraven s nižšími stromy a posezením. Nad garážemi bude zbudována jedna kancelář se zázemím přístupná ze dvora po venkovním krytém schodišti.

2.-6. NP: Následující čtyři podlaží jsou naprosto shodná. Z centrálního schodiště jsou přístupné čtyři byty.
Vždy dva byty 1+kk (48,6 a 36,2 m2) jsou otočeny k jihu do dvora, jeden byt 2+kk (53,2 m2) je otočen do ulice k severu. Poslední byt je největší 3+kk (78 m2) a místnosti má jak na sever do ulice, tak na jih. Tři byty mají k dispozici minimálně jeden balkon.

7.NP: Poslední podlaží je ustoupeno od půdorysné stopy o 1,5 až 2 metry, aby pohledově příliš nezasahovalo nad úroveň římsy vyššího ze sousedních objektů. V tomto podlaží je situace velmi podobná, pouze jsou zde tři byty 1+kk (37,4 m2, 30,7 m2 a 47,3 m2 ) a jeden byt 2+kk (69,3 m2). Všechny byty mají střešní terasy.
Bytový dům je sedmipodlažní s jedním podzemním podlažím, které je věnováno zázemí domu a garážím. Jedná se o proluku mezi bytovými domy různého stáří, velikosti, výšky a architektonického pojetí. Nový dům beze zbytku vyplňuje pozemek v podzemní části, samotná obytná podlaží vystupují s odskoky směrem do dvora. Zastřešen je plochou střechou, která může být ozeleněna nenáročnými extenzivními rostlinami.
Bytový dům je navržen v jednoduchém stylu navazující na tradice funkcionalismu. Převážně severní, uliční fasáda svým členěním předstupujícím rizalitem evokuje kvalitní bytové domy první republiky. Dřevěná okna jsou vyšší, s nižším parapetem a jsou vertikálně orientovaná. Jižní, dvorní fasáda je bohatě prosklena kvůli pasivním ziskům tepla.
1.PP: Podzemí je přístupné centrálním schodištěm z vlastního bytového domu, výtahem nebo autovýtahem. Velká část je věnována sklepním kójím, dále centrální kotelně. Celou plochu pod dvorem zaujímají podzemní garáže.

1.NP: Hlavní vstup do domu je přes zádveří se schránkami do prostorné haly, ze které je jednak průchod do průjezdu a dále na dvůr a jednak do schodišťové haly s výtahem. Schodiště, stejně jako výtah spojuje všechna podlaží. V přízemí je umístěn jeden obchod s velkou výlohou do ulice s vlastním skladem a sociálním zázemím. Dva přízemní byty 1+kk jsou orientovány do dvorní části k jihu. Oba byty mají předzahrádky.
Dvůr je částečně využit ještě pro parkování. Zbytek dvora bude parkově upraven s nižšími stromy a posezením. Nad garážemi bude zbudována jedna kancelář se zázemím přístupná ze dvora po venkovním krytém schodišti.

2.-6. NP: Následující čtyři podlaží jsou naprosto shodná. Z centrálního schodiště jsou přístupné čtyři byty.
Vždy dva byty 1+kk (48,6 a 36,2 m2) jsou otočeny k jihu do dvora, jeden byt 2+kk (53,2 m2) je otočen do ulice k severu. Poslední byt je největší 3+kk (78 m2) a místnosti má jak na sever do ulice, tak na jih. Tři byty mají k dispozici minimálně jeden balkon.

7.NP: Poslední podlaží je ustoupeno od půdorysné stopy o 1,5 až 2 metry, aby pohledově příliš nezasahovalo nad úroveň římsy vyššího ze sousedních objektů. V tomto podlaží je situace velmi podobná, pouze jsou zde tři byty 1+kk (37,4 m2, 30,7 m2 a 47,3 m2 ) a jeden byt 2+kk (69,3 m2). Všechny byty mají střešní terasy.

pohled ze dvora

pohled z ulice II pohled z ulice I zákres do fotografie I zákres do fotografie II