Reference

Rodinný dům, Brno - Královo Pole

Datum realizace: 2007

Popis místa
 
Parcela v zahrádkářské kolonii u velmi málo frekventované cesty má protáhlý tvar blízký tvaru pravoúhlého trojúhelníku. Nejdelší hranice je s parcelou na severu. Z této skutečnosti vychází situování domu k severní hraně parcely i protáhlý obdélníkový tvar domu. Odstup od severní hranice je 2 metry, na tuto stranu nejsou orientována okna z obytných místností. Odstup od souseda na východě je 3,8 metru.

Dispoziční, architektonické a výtvarné řešení
 
Dům má tvar obdélníku o rozměrech 21,8 x 8,0 metru. Svou delší stranou je orientován k jihu. Tato orientace je výhodná z důvodu maximalizace tepelných zisků v zimním období. Vchod do domu je z jižní strany a rozděluje dispozici na dva celky – západní část společenskou, kde se nachází obývací pokoj s kuchyní a východní část klidovou s ložnicemi a nutným příslušenstvím. Veškeré obytné místnosti jsou orientovány na jih, servisní místnosti včetně kuchyně pak na sever. Vstup domu je tvořen zádveřím s navazující komorou, ze zádveří již vstupujeme do haly, kterou je možno propojit s kuchyní i obývacím pokojem pomocí posuvné stěny a vytvořit tak jeden obytný prostor o výměře cca 60 m². Na tento obytný prostor ze západu navazuje terasa. Z haly je přístupno WC s umývátkem, z kuchyně pak technická místnost. Z haly je pak také přístup do hlavní komunikační osy klidové části – chodby. Na tuto chodbu dispozičně navazují na jih orientované pokoje – pokoj hosta, dva dětské pokoje a ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou, a na sever pak hlavní koupelna a šatna dětí. Z východní strany v mezeře mezi domem a zdí podpírající střechu je situováno parkovací stání. Rodinný dům je světlým dřevem obložený horizontální kvádr s východozápadní osou. V souladu s principy nízkoenergetického stavění je na sever uzavřený a k jihu do zahrady maximálně prosklený. Střecha přesahuje půdorys domu na jih o 1,5 m z důvodů přirozeného zastínění proti nežádoucímu letnímu přehřívání (slunce vysoko nad obzorem), na západ pak třímetrový přesah kryje terasu a čtyřmetrový přesah na východě přístřešek pro auto. Stínění je zajištěno hliníkovými předokenními žaluziemi.

přesah střechy stíní jen v létě

pohled od západu pohled od jihu terasa krytá přesahem střechy jižní fasáda přístupový chodník detail přeokenních žaluzií detail stropního světla detail jižní fasády detail ukončení obkladu okraj terasy detail okraje žaluzií