Reference

Rekreační komplex Lipno, Radslav

Holandský developer zvažoval nákup parcel určených územním plánem pro rozšíření osady Radslav. Předmětem této studie bylo prověření lokality ve vztahu ke stanovené hustotě zástavby, k technickým a právním skutečnostem a také ve vztahu k přísným podmínkám ze strany CHKO Šumava. Urbanismus lokality je založen na rozdílné hustotě zástavby v centru a na okrajích a vychází z urabnistické struktury typických jihočeských vsí. Materiály a měřítko staveb odpovídaly typickým šumavským stavbám. Výsledkem studie byly kromě samotného návrhu také podrobná technická analýza, specifikace potřebných zdrojů energií, nezbytná vyjádření klíčových orgánů státní správy a anylýza možných rizik. Přes relativně nízkou míru rizika nakonec developer od záměru upustil.

situace - zákres do orthofotomapy

územní plán návrh přístaviště skica návsi skica nábřežní promenády apartmánový dům apartmánový dům - menší typ dům střední kategorie dům nižší kategorie