Reference

Rekonstrukce Kulturního domu města Písku

Datum realizace: 2007

Investor: Město Písek, Velké náměstí 1 
Investiční náklady: 170.000.000 Kč

Projektová dokumentace na rekonstrukci a dostavbu Kulturního domu města Písku zahrnovala projekt od fáze studie přes další stupně až po realizační projekt a projekt interiéru a autorský dozor na staveništi. Při řešení dokumentace bylo potřeba vzít v úvahu charakter stávající stavby, citlivé ztvárnění a přičlenění nové přístavby, změnu a rozšíření provozů a technologických celků. 

Původní třípodlažní budova kulturního domu z padesátých let  minulého století byla transformována na multifunkční společenské centrum. Původní vnější tvář budovy byla kultivována. V nově přistavěných částech je naopak přiznána doba vzniku pomocí užitých soudobých materiálů – hliníkové rámy, velkorysé prosklení, dřevěný obklad. Řád původní stavby je respektován. Uplatňuje se kontrast šedé omítky původní budovy se svěží přírodní texturou dřevěného obkladu v nově dotvořených částech. Zastřešení východní fronty tvoří jednotící prvek pomocí ploché střechy s přetaženou římsou. Rekonstruované i nově vzniklé interiéry charakterizuje četné užití ušlechtilých materiálů: například kartáčovaná ocel madel a zábradlí s velkorysými plochami skla.  Ta se uplatňuje především na nově vestavěných balkonech a přísálí I.patra a v průhledech do zahrady na jižní stěně. 

I. podzemní podlaží - z prostoru staré kotelny vznikl, díky ponechání původního technického vybavení, futuristicky vyhlížející klub Kotelna s přiléhajícím barem, skladem a strojovnou výtahu.
 
I. nadzemní podlaží - Využitím původního technického zázemí vznikl zajímavě řešený klubový prostor Uhelna a přilehlý salonek. Zbývající část má samostatný vstup a je ji možno využít k pronájmu.
 
II. nadzemní podlaží – ze vstupní haly přivádí návštěvníky do předsálí hlavního sálu dvě impozantní křídla schodišť. Dispoziční prostor hlavního sálu lze díky unikátnímu teleskopickému zařízení tribuny hlediště velmi snadno přestavět. Hlavním prostorem je menší sál s jevištěm a hledištěm využitelným pro divadelní účely a konference. Z jižní strany přiléhá k hlavnímu sálu prostor letní scény.
 
III. nadzemní podlaží – dvouramenným schodištěm se vstupuje na podestu druhého patra, odkud je vstup do jednacího sálu a nově vzniklé klubovny. 

IV. nadzemní podlaží – podél západního traktu objektu skýtá kompletně vybavená apartmá pro účinkující a kanceláře.

hlavní vstup

renovované památkově chráněné průčelí jižní přístavba zadní pohled přístavba s původní budovou původní budova spojení starého a nového křídla přístavba šaten spojení starého a nového křídla pohled z nábřeží noční pohled na přístavbu přísálí hlavní sál hlavní sál přísálí loutkový sál klub Kotelna klub Uhelna klub Kotelna klub Kotelna klub Kotelna detail ohrazení barů interiér klubovny VIP schodiště renovovaný strop hlavního sálu