Reference

Fakultní nemocnice Olomouc - Pavilon F

Datum realizace: 2023 (odhad)

Ve spolupráci s Penta Jihlava jsme navrhli novostavbu Pavilonu F s klinikou plicní, infekční, III. interní a oddělením rehabilitací a dialýzy. Pavilon bude realizován v uzavřeném, veřejnosti přístupném areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Areál se nachází v zastavěné části městské části Nová Ulice. Nový pavilon bude vedle pavilonu Y na místě bouraného pavilonu F. Objekt je navržen v pasivním standardu a disponuje nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi a zařízením. Hlavním cílem návrhu bylo vytvoření příjemného prostředí pro budoucí pacienty i zdravotnický personál a jeho potřeby.

 


Novostavba je navržena v hřebenovitém uspořádání, které zajišťuje dostatek denního světla a zároveň je výhodné z epidemiologického hlediska, neboť eliminuje průchozí provozy. Hřebeny kolmo protínají vyšší průběžnou hmotu budovy respektující vrstevnici a stávající komunikaci na severní hranici areálu. Tento typ uspořádání rozdrobuje poměrně masivní hmotu na drobnější segmenty do měřítka respektujícího stávající areál i jeho vazbu na budovu Lékařské fakulty UP.

Fakultní nemocnice Olomouc - Pavilon F

Fakultní nemocnice Olomouc - Pavilon F Fakultní nemocnice Olomouc - Pavilon F Pavilon F - atrium Pavilon F - atrium 2 Pavilon F - atrium