Reference

Nemocnice v Liberci - architektonická soutěž, návrh

Datum realizace: 2017

Koncept urbanistického řešení je založen na prorůstání okolních čtvrtí do nemocničního areálu. Ze severozápadu nová bloková struktura budov doplňuje území vymezené ulicemi Husova, Jablonecká a Kristiánova. Tento blok protínají dvě ulice kolmé na Kristiánovu. První je ulice U novostavby a druhá nově vzniklá ulice propojující Jabloneckou a Kristiánovu v místech zadního traktu pavilonu následné péče (budova D). Horní východní část areálu je organickou součástí struktury vilové čtvrti, jejíž podstatnou jizvou je převýšený pavilon interních oborů. Budova B je již na hraně životnosti TZB a její konstrukční výšky neodpovídají požadavkům moderního nemocničního provozu. V návrhu dlouhodobého výhledu ji odstraňujeme v poslední páté etapě. Rozsáhlé zelené vnitrobloky navazují na areál z jihozápadní strany, reprezentovány parkem Gutenbergova a zahradou s tenisovými kurty TJ Lokomotiva. V jižní části areálu navrženy nízké parkovací domy polozapuštěné do terénu a kryté pobytovými zahradami. Urbanisticky areál srůstá s městem, na východě se prolíná s vilovou čtvrtí, na severu a západě podél ulic Husovy, Kristiánovy a Jablonecké ctí uliční frontu.  Předpokládáme nemocniční provoz jen ve vnitřním areálu, budovy vně budou vyhrazeny jiným účelům (např. ubytování lékařů), případně prodány. Areál propojujeme systémem nadzemních prosklených tubusů. 

Budovu Centra urgentní medicíny tvoří jeden objekt kompaktního tvaru městského bloku. Systém vnitřních atrií na několika úrovních zajistí dostatek denního světla. Fasády jsou čistě bílé. Bílá barva evokuje čistotu a dobře odráží světlo. Okenní otvory jsou převážně vertikálně orientované, jejich rozmístění po fasádě je funkční v návaznosti na dispozice. Sešikmená nadpaží a ostění pustí dovnitř více denního světla.  Jižní fasády jsou osazeny fotovoltaickými lamelami pro snížení energetické náročnosti a ochranu proti hluku helikoptéry.

Nemocnice v Liberci - architektonická soutěž

Nemocnice v Liberci - architektonická soutěž Nemocnice v Liberci - architektonická soutěž