Reference

Rekonstrukce Domu kultury Hodonín

Rekonstrukce Domu kultury v Hodoníně spočívá v zásadních změnách dispozice, osazení nového obvodového pláště budovy a kompletní obměně technologií. Cílem je pozvednout kvalitu, snížit energetickou náročnost, zefektivnit provoz, zvednout kapacitu, lépe využít vnitřní prostory, umožnit provozovat jednotlivé části nezávisle na sobě a zároveň víceúčelově s možností rychlé změny účelu využití a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou ve všech částech přístupných veřejnosti. Po dokončení rekonstrukce získá Hodonín moderní multifunkční společenské centrum, které se stane živou dominantou.

Severozápadně od budovy by měl v budoucnu vzniknout parkovací dům, který by se nacházel na průniku uliční čáry ulice Horní Valy a „náměstí“ vymezeného ulicemi Výstavní a Polní. Návrh předpokládá z východní strany vybudování obslužné komunikace pro zásobování KD. Prostor mezi KD a hotelem by se v budoucnu mohl stát pěší zónou. Na jih od kulturního domu je navrženo polouzavřené atrium, které bude sloužit jako venkovní terasa pro posezení u snack baru, případně jej bude možno využít pro pořádání akcí pod širým nebem (koncerty, divadla, letní kino apod.). Dlážděná plocha bude doplněna vzrostlými stromy a lavičkami a zakončena krytou nástupní terasou – společným nástupem do divadelního snacku a nového klubu v suterénu budovy. Navazující úpravy venkovních ploch poskytnou novou kvalitu této části města.

Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín

Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín Rekonstrukce Kulturního domu Hodonín stupňovité uspořádání sálu plesové uspořádání sálu stupňovité uspořádání sálu stupňovité uspořádání sálu dvousálové uspořádání banket menší kapacita tribuny sál zmenšený dělící stěnou tribuna v zadní části sálu tribuna v zadní části sálu zmenšený hlavní sál plesové uspořádání sálu stupňovité uspořádání sálu plesové uspořádání sálu plesové uspořádání sálu původní stav původní stav původní stav