Reference

Poliklinika Neratovice

Datum realizace: 2022?

Objekt polikliniky je situován na okraji parku na místě vzniklém po demolici mateřské školky. V bezprostřední blízkosti se nachází budova záchranné služby, bytové domy, městská nemocnice. Pro příjezd a příchod návštěvníků slouží nová komunikace v jihovýchodní části řešeného území napojená na ulici Dr. E. Beneše. Hlavní vstup do budovy je situován na jižním nároží. Vedlejší vstupy návštěvníků se nachází u severozápadního a severního nároží. Parkování je řešeno podél jižní příjezdové komunikace (30 míst pro pacienty vč. 5 imobilních). Pro další potřebu parkování budou využita místa u obytných domů, kde je přes den dostatek volných míst.

Čistě bílý šikmo seříznutý kvádr je zjemněný zaoblenými nárožími. Zaoblení se uplatňuje i v interiéru u prosklené stěny atria a podél ní. Výrazně horizontální okenní otvory se zařezávají do bílé hmoty a opticky snižují objekt. Atrium v centru budovy zajišťuje přirozené osvětlení čekáren a poskytne možnost čekání na čerstvém vzduchu v příjemném prostředí se zelení. Budova je navržena v pasivním standardu.  Kompaktní tvar objektu má pozitivní vliv na nízkou spotřebu energie na vytápění a chlazení. Dostatek denního světla eliminuje nutnost umělého osvětlení. Zelené atrium s vodním prvkem a vzrostlou zelení přirozeně ochlazuje okolí stejně jako zelená střecha budovy. Hlavní vstup do budovy je zaříznutý do jižního nároží, stejně jako nad ním umístěný balkon pro zaměstnance. Prostor před vstupem je krytý před deštěm a poskytuje cenný stín v horkých dnech.

Poliklinika Neratovice

Poliklinika Neratovice Poliklinika Neratovice Poliklinika Neratovice Poliklinika Neratovice