Reference

Nemocnice Štenberk

Datum realizace: 2021

Nový pavilon interny je situován v severní části areálu šternberské nemocnice. Spolu se stavbou byly řešeny okolní plochy, které mají na pavilon přímou návaznost a vliv. Pavilon byl řešen v kontextu nemocničního areálu a byly voleny jednoduché a logické vazby na jeho okolí.

Novému pavilonu interny ustoupí budova ředitelství nemocnice, která bude demontována a ředitelství bude přemístěno do jiných prostor. Z jihu k novému pavilonu přiléhá stávající budova trafostanice s dieselcentrálou, která zůstane zachována a bude citlivě přičleněna k novému objektu tak, aby nenarušila jeho architektonický výraz a společně vytvořili esteticky a technicky fungující celek.

Pavilon interny je navržen jako jednoduchá kubická stavba, která díky svému tvaru a materiálovému řešení působí moderně a jednoduše. Fasáda je navržena bílá s odlišeným soklem a nahodile rozmístěným dekorem (stejným, jako na soklu) mezi některými okny. Materiálového odlišení bude dosaženo buď tenkým kamenným obkladem (např. pískovec), nebo jinak strukturovanou omítkou (např. dokonale hlazenou, popř. přibarvenou, která bude na fasádě dělat optické efekty a jemné odlesky, patrné z různých úhlů při pohybu kolem objektu.

 

Budova si díky jednoduchému tvaru a barvě může dovolit ozvláštnění v podobě zdánlivě nahodile rozmístěných oken s antracitovými rámy, které příjemně kontrastují s jednoduchou hmotou a dodávají jí prvek originality. Ve stejném odstínu jsou řešeny kastly na venkovní žaluzie a zastřešení obou vstupů, táhnoucí se po východní fasádě objektu. Použití omezeného množství barev a materiálů na objektu ponechává prostor pro další estetické úpravy v okolí nového pavilonu.   

 

Nemocnice Štenberk

Nemocnice Štenberk Nemocnice Štenberk Nemocnice Štenberk Nemocnice Štenberk