Reference

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Datum realizace: 2021/2022

Objekt léčebny je umístěn v severní části obce. Kompaktnost obce je dodržena provázáním struktur zástavby se strukturami vysoké zeleně. Pozemek navazuje na území s rodinnými domy. Samotný objekt je osazen v jihovýchodní části parcely a ponechává široký pás zeleně obklopující obec. Tvar budovy je inspirován archetypem domku z dětské kresby, multiplikovaným do pěti funkčně odlišných částí. Vysunutím každého druhého segmentu vzniká prostupující kompozice, vtahující přírodu a denní světlo dovnitř budovy. Dvoupodlažní budova bílé barvy odkazující na barvu vápence je tvořena čtveřicí protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužnou komunikaci. Působí jako ležérně bílá základna zdraví. Osazení v terénu vychází z jeho morfologie, část objektu je zapuštěná pod terén. Svažitost parcely tak činí objekt přístupný přímo z terénu, a to v obou podlažích. Přísně pravoúhlá dispozice komplexu je promyšleně narušena kruhovými prvky (lavice na nádvoří a terase, tvar svítidel, světlíky apod.), cílem je jednak vytvoření jiné měkčí vrstvy konceptu a částečně i praktická stránka – eliminace poranění o ostré rohy. 

Budova léčebny zahrnuje několik samostatných úseků dle náplně jejich účelu. Ve směru od obce tedy od východu k západu to jsou:

  • 1.       Vstupní část s recepcí a technickým zázemím, v patře jídelna a kuchyně
  • 2.       Část zdravotnická, se služebním bytem, v patře škola, v suterénu technické zázemí
  • 3.       Wellness část s tělocvičnou v přízemí a balneo provozy v patře, v suterénu technologie
  • 4.       Dvoupodlažní část ubytovací, v suterénu šatny, sušárny a prádelna navazující na exteriér

 

 

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy