Reference

Hemato-onkologická klinika

Datum realizace: 2020

Přístavba je situována v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v jižní části pod ulicí I.P. Pavlova. Je umístěna ke kratší části budovy P, na kterou je funkčně napojena.

Samotný objekt se skládá za dvou hmot. Hlavní hmota o rozměrech cca 17 x 37 metrů se 4 nadzemními a jedním technickým podlažím na střeše, se napojuje na stávající objekt P. Jednotlivé výšky podlaží na sebe navazují. 1NP je využito jako vstupní a slouží pro parkování a je průjezdné, takže netvoří bariéru. Hmota objektu v bílé barvě je podepřena sloupy a stěnami v barvě antracitu. V tomto odstínu jsou i výplně otvorů a klempířské detaily.

V objektu jsou umístěny provozy hemato - onkologické kliniky - recepce, vyšetřovny, odběrová a výkonová místnost, stacionář transfuze a stacionář chemo, společně s administrativním zázemím a přednáškovou místností.

Klíčové prvky návrhu jsou variabilita dispozic i technologického vybavení, kompaktní tvar, optimální poměr pevných a prosklených ploch, zelená retenční střecha, optimální vnitřní klima - vnitřní prostor je chlazený, vlhkost je řízena. Akustika vnitřních prostor je řešena s důrazem na uživatelský komfort. Logistické vazby povyšuje propojení potrubní poštou (běžná linka a odděleně cytostatická linka).

Novostavba byla podpořena z dotačního programu OPŽP p.o. 5.2, který podporuje výstavbu budov v pasivním energetickém standardu. Splňuje následující parametry:
- průvzdušnost obálky při Δ 50 Pa n50 = 0,6/h, bylo prokázáno blower door testem
- průměrný souč. prostupu tepla     < 0,35 W/m2K
- měrná potřeba na vytápění     < 15kWh/m2a
- měrná potřeba na chlazení     < 15kWh/m2a
- neobnovitelná primární energie     < 120 kWh/m2a
Ve všech těchto kritériích budova s rezervou splňuje požadavky na pasivní budovu. Neobnovitelná primární energie je dokonce jen 64 kWh/m2a, což je výborná hodnota s ohledem na to, že kompletní vnitřní prostor je nuceně větrán ve vysokých parametrech zdravotnického provozu a v letním období chlazen.

    Ke kvalitě vnitřního prostředí přispívá i několik instalací uměleckých děl autora Miloše Karáska a dalších umělců. Jejich záměrem je zpříjemnit pobyt v prostorách kliniky a pozitivně působit na emoční stav pacientů. V klíčových  místech se objevují abstraktní malby terapeutického charakteru, fotografie Michala Zajačka vyjadřující snovou krajinu, grafické vyobrazení Warholových konzerv aplikovaných na míru nemocnice umělce Luďka Bárty a aplikace bronzových plastik v kombinaci s barevnými sklářskými prvky.

Hemato-onkologická klinika

Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika Hemato-onkologická klinika