Reference

Nemocnice Tišnov - ambulantní trakt

Účelem stavby je novostavba ambulantního traktu v rámci celkové rekonstrukce Nemocnice Tišnov. Stavba vznikne na pozemcích ve vlastnictví Nemocnice Tišnov, v prostorech po odstraněných stavbách a zpevněných plochách areálu dopravních služeb nemocnice. Přesunem ambulantního provozu ze stávajících prostor v areálu nemocnice Tišnov do nového objektu vznikne prostor pro vybudování nového objektu lůžkového traktu (v rámci 2. etapy výstavby), ve kterém se navýší lůžková kapacita a komfort pro pacienty nemocnice Tišnov. Novostavba ambulantního traktu je dvoupodlažní

s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním. V suterénu objektu bude umístěno sociální zázemí lékařů příjmová a skladovací část ústavní lékárny, parkování lékařů a parkování sanitek nemocnice Tišnov včetně sociálního zázemí řidičů, technické zázemí pro provoz polikliniky a dočasné skladování odpadu (do doby vybudování centrálního skladu odpadu v II. etapě výstavby). V nadzemní části budovy se pak nachází zdravotnické pracoviště ambulantního charakteru, ve kterém budou umístěny ordinace lékařských pracovišť (přesunutých z prostor nemocnice – kardiologie, neurologie, diabetologie, interna a nove vzniklých – praktický lékař, oční, kožní případně jiných specializací). Dále jsou v 1NP umístěny prostory pro sociální zázemí pacientu a lékařů (WC), denní místnosti apod, čekárna recepce a kartotéka, která bude posléze sloužit jako centrální pro celý komplex Nemocnice. Garážové stání budou přístupné rampou. Hlavní vstup do zdravotnické části je přes bezbariérovou pěší rampu. Objekt je zastřešen plochou střechou.

Nemocnice Tišnov - ambulantní trakt

Nemocnice Tišnov - ambulantní trakt