Reference

Nemocnice Tišnov - lůžkový trakt

Datum realizace: 2015

Revitalizace nemocnice Tišnov, řešící současný nevyhovující stav, je rozdělena do dvou etap. První etapa zahrnuje stavbu polikliniky, druhá etapa stavbu lůžkového traktu.

Budova lůžkového traktu je navržena ve střízlivém soudobém tvarosloví. V souladu s moderními trendy nemocniční péče bude budova svým charakterem spíše připomínat hotel při zachování všech povinných standardů. Veškeré pomocné provozy jsou situovány v suterénu budovy, včetně zásobování a odpadového hospodářství a jsou společné pro lůžkovou část nemocnice i plánovaný domov seniorů. Čistý bílý hranol lůžkové části je doplněn o lichoběžníkový ostře řezaný objekt administrativního zázemí. Při pohledu z parku tak nová budova působí jako dvě samostatné hmoty a tím je rozdrobena jinak poměrně objemná hmota vycházející z náročného a objemného stavebního programu daného soudobými požadavky na provoz a standard nemocnic.

 

Třípodlažní (při pohledu z ulice) hranol je doplněn ustupujícím čtvrtým podlažím, odlehčeným díky použití tmavé barevnosti a lineárním prosklením po celém obvodu. Horní podlaží ustupuje a dává tak prostor pro velkorysé střešní terasy s výhledem. Budova se při pohledu z dálky jeví jako třípodlažní nejen díky ustupujícímu podlaží, ale i díky tmavé barevnosti, která zanikne na tmavém pozadí lesa.

 

Barevné řešení je založeno na střídání antracitových prvků s bílými. Tato jednoduchá barevnost bude doplněna proměňujícími se barvami přírody, obklopující areál. Fasáda budovy je v barvě bílé, tato barva evokuje čistotu a také výborně odráží denní světlo, což je důležité zejména v místech, kde jsou těsné odstupy budov. Sešikmená ostění okenních otvorů vytváří zajímavý architektonický akcent, zároveň však umožňují dovnitř budovy dostat více denního světla.

Antracitová barva rámů a veškerých kovových doplňků budovy je nadčasová barva typická pro moderní architekturu od počátků funkcionalismu. Tato barva opticky nechává zaniknout rámy a tím vytváří elegantní dojem ničím nerušených okenních otvorů. Denní světlo jako důležitý atribut pro příjemný pobyt bude distribuováno do vnitřních prostor budovy formou proskleného atria v přízemí, dále velkoryse prosklených schodišťových hal a v neposlední řadě prostřednictvím světlovodů do chodeb lůžkových oddělení.

 

 Dispoziční řešení vychází z oddělení jednotlivých funkčních celků a jejich logické provázanosti. Na hlavní vstupní halu s výtahy tak navazuje jednak část ambulantní a operativní (čekárna, evidence, odběry, rentgen, chirurgie), dále pak část gastronomická (bufet a jídelna zaměstnanců) Prostor biolaboratoře a prostorová rezerva pro pracoviště DIOP je situována na rozhraní ambulantní části a vstupu do administrativní. Provozy zdravotníků a pacientů jsou odděleny. Velkorysá vstupní hala je propojena se zimní zahradou, která bude místem setkávání s návštěvami i příjemné posezení pacientů v době, kdy nepřízeň počasí nedovolí návštěvu parku. Přes zimní zahradu se dostaneme do administrativní části.

Vizualizace lůžkového traktu

Vizualizace lůžkového traktu Vizualizace lůžkového traktu Vizualizace lůžkového traktu - nadhled