Reference

Fakultní nemocnice Olomouc

Datum realizace: 2015

Fotograf: Kamil Saliba


Předmětem této zakázky je novostavba pavilonu II. interní kliniky s pracovišti endoskopie a geriatrie, včetně lůžkových prostor a veškerého nutného zázemí, která má vést ke zvýšení standardu péče, optimalizaci dispozičního uspořádání a přizpůsobení provozu současným legislativním požadavkům. Současná pracoviště jsou již zastaralá a nevyhovující.

 

Novostavba je půdorysného tvaru U, budova má jedno podzemní částečně zapuštěné a čtyři nadzemní podlaží. Pro zabezpečení vertikální komunikace jsou navrženy čtyři výtahy a jedno vnitřní a jedno vnější schodiště. Objekt bude komunikačně propojený s okolními budovami pomocí krytých nadzemních mostů. Základní hmota, bíle omítnutý kvádr, je prořezána řadami okenních otvorů různých šířek, barva rámů oken a zámečnických prvků je antracitová. Vnitřní atrium je ze tří stran obklopeno stěnami budovy, jedna strana je tvořena sestavou venkovních únikových schodišť krytých treláží porostlou zelení.

Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK

Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK Fakultní nemocnice Olomouc - II. IK