Reference

Sokolovna Železný Brod

Datum realizace: 2011-2012

Veřejnou zakázku na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy sokolovny v Železném Brodě získal náš ateliér v roce 2011. Sokolovna s přilehlou částí sportovního areálu se nachází v bezprostřední blízkosti centra Železného Brodu na levém břehu řeky Jizery. Samotná budova sokolovny pochází z roku 1928, k ní byla v osmdesátých letech přistavěna sportovní hala. V areálu se nyní nachází venkovní sportoviště s beachvolejbalovým hřištěm, s asfaltovou plochou (dříve sloužila v zimě jako kluziště), dále 2 volejbalová hřiště na antukovém povrchu (nyní prakticky nevyužívaná), hřiště na malou kopanou s umělým povrchem.

Při rekonstrukci haly bude dáván důraz na původní exteriér budovy a to především v hlavním průčelí. Sportovní areál bude v rámci rekonstrukce modernizován a doplněn o nové prvky. Nově se vybuduje volejbalové hřiště s umělým povrchem na místě stávajících antukových dvorců. Zbuduje se skate park a upraví plocha pro zimní kluziště. Bude doplněna komunikační síť a zahradní úpravy včetně výsadby vzrostlé zeleně.

Naši architekti se zabývali otázkou odděleného provozu jednotlivých částí (restaurace, ubytovací části, sportovní hala a zázemí), tak aby do sebe jednotlivé provozy nezasahovaly. Řešení bylo navrženo tak, aby v případě potřeby mohly být tyto provozy  propojeny a synergicky se doplňovaly (např.restaurace se společenským sálem). V hlavním sále by se měly průběžně střídat konference, plesy a zápasy v boxu. Provoz je tedy navržen pro jednotlivé akce, tak aby mohlo být dispoziční řešení jednoduše měněno. Celá budova je nově řešená bezbariérově. Dále je doplněna galerií a balkónkem pro kuřáky, které mají za cíl zatraktivnění prostor a kulturních akcí.

Sokolovna Železný Brod - dispoziční řešení

Hlavní sál - ples Hlavní sál - konference Hlavní sál - box Hlavní sál - sport Balkón Galerie