Reference

Jiráskovo divadlo - Česká Lípa

Datum realizace: 2010

Z historických pramenů vyplývá, že objekt Jiráskova divadla má za sebou pestrou historii. Zpočátku budova sloužila jako městská tělocvična, která byla v roce 1939 přestavěna na divadlo, na konci II. světové války sloužila budova přechodně jako ubytovna pro uprchlíky, od roku 1992 měla Jiráskovo divadlo v pronájmu soukromá umělecká agentura, po 13 letech začalo opět fungovat pod správou města. Na základě velkého jak fyzického, tak morálního opotřebení, bylo potřeba budovu rekonstruovat a navrátit jí tak její atraktivitu a funkčnost.

Vzhledem k tomu, že budova patří mezi památkově chráněné, bylo potřeba při realizaci uvažovat veškerá omezení, která s touto památkou souvisí. Vzhled divadla je směrem na historické náměstí ve starém stylu, jediný moderní prvek představuje vstup do budovy. Naproti tomu druhá strana budovy divadla s dalším vchodem je tvořena celá soudobým moderním stylem. Celkový dojem, který stavba vyvolává, je modernost, tradice a vznešenost. Navíc atraktivní poloha v historickém centru města Česká Lípa podtrhuje jeho význam pro město a veřejnost.

Jiráskovo divadlo - Česká Lípa

Náměstí Jiráskovo divadlo ptačí pohled Pohled z náměstí Vstup I. Historický vzhled Historický vzhled ulice Vstup II., čelní pohled Vstup II. Pohled z ptačí perspektivy