Reference

Kulturní centrum Svoboda - Cheb

Datum realizace: 2011

Původní sál pěveckého spolku, postavený na přelomu 19. a 20. století, byl povýšen na multifunkční společenské centrum, nejmodernější v celém Karlovarském kraji. Přestože byl zachován historický vzhled hlavního sálu, budova nyní působí elegantním a nadčasovým dojmem moderního kulturního stánku nadregionálního významu. Hlavními důvody rekonstrukce a dostavby bylopozvednout kvalitu kulturního zázemí, snížit energetickou náročnost, zefektivnit provoz, zvýšit kapacitu, umožnit multifunkčnost a samostatnost jednotlivých částí a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou.

Budova byla celá rekonstruována, částečně přistavěna a některé nevhodné části byly odstraněny. Svým jednoduchým tvaroslovím, kdy je upuštěno od jakýchkoli nepatřičných zdobných prvků, je dán prostor vyznění čisté kubické hmotě v neutrální bílé barvě. Celá vstupní jižní fasáda je prosklená. Tím je zajištěna transparentnost vstupních prostor a při večerním osvětlení jasný signál, že se zde něco koná. Prosklení zajišťuje nerušený výhled do parku, na hrad a centrum za Ohří. Prostor před vstupem je chráněn proti povětrnosti mohutným sedmimetrovým přesahem střechy. Ostatní fasády jsou prořezány pásovými okny ve zdánlivě nahodilých pozicích a velikostech. Ve skutečnosti reagují na vnitřní uspořádání a funkci jednotlivých prostorů. Servisní vstupy (pro zaměstnance, zásobování a do klubů v suterénu) jsou barevně akcentovány. Současně byla provedena úprava parčíku před objektem společně s přístupovou komunikací a parkovištěm.

 

Kulturní dům Svoboda

pohled zezadu čelní pohled Vstup Noční snímek Hlavní sál - čelní pohled Hlavní sál Music klub II. Music klub Kavárna Kavárna II. Předsálí Vstupní hala