Reference

RD Brno, Ivanovice

Datum realizace: 2011

Novostavba rodinného domu pro mladou rodinu na místě původního bezcenného domu mohla vzniknout až po složitých jednáních na stavebním úřadě. Okrajová čtvrť Brna nese všechny znaky podobných sídel - rozmanitá změť zástavby různých stylů, kterou se obec poměrně marně snaží zkrotit regulativy omezujícími se na tvar a sklon střechy. Po složitých jednáních nakonec bylo možné dům s plochou střechou začít stavět. Dům ustupuje z uliční čáry směrem do zahrady podobně jako jeho předchůdce a to z důvodu ochranného pásma nadzemního vedení vysokého napětí a z důvodu eliminace hluku pocházejího z ulice. Škoda jen, že v průběhu výstavby vzaly za své dva vzrostlé smrky v přední zahradě.