V čem se liší profese stavebního inženýra a architekta?

Motto: „Architektura je souhrn stavitelského umění (tedy architektury v užším slova smyslu a stavitelské techniky), jednotné dílo jak architekta, tak stavitele (stavebního inženýra). Též stavba jako taková, výsledek díla stavitele či architekta.“ Encyklopedie světové architektury, 2003.

Na tomto místě se pozastavíme nad dvěma profesemi, které spolu úzce souvisejí, i když jsou rozdílné a bez kterých by žádná stavba nemohla vzniknout. Stavební inženýr a architekt. Ti tvoří to správné odborné „jádro“ každé stavby.

Architekt je zástupce převážně estetického pohledu, který řeší rovněž zasazení stavby do krajiny či městského prostoru, druhotný význam stavby, použité materiály, ekologii, životní styl majitele a další nezbytné aspekty související s tvorbou obytných, či veřejných prostor. Architekt tvoří celý plán realizace budovy a také samotnou realizaci, na kterou dohlíží. Takovýto člověk musí mít rovněž hlubokou znalost a schopnost racionálně konstruovat celky, zapojovat designové prvky, je tvůrcem celé podstaty stavby. Architekt disponuje výtvarným talentem, má cit pro kompozici i detail.

Stavební inženýr je člověk, který je stejně jako architekt zodpovědný za stavbu a často stavby navrhuje, ovšem jeho vzdělání je víc technicky zaměřené. Při realizaci se stará se o všechny ohledy stavby, jako instalaci vody, plynu, vzduchotechniky, odpadů a dalších náležitostí. Je to zkrátka ta techničtější polovina z týmu.

Zákonem jsou tyto dvě specializace stavěny na stejnou rovinu a v praxi spolu často soupeří. Architektům se inženýři zdají být nedostatečně kreativní a estetičtí, stavebním inženýrům zase může připadat, že se architekti vznáší lehce nad zemí. Ideálním řešením je zapojení stavebního inženýra a architekta do jednoho týmu. Pokud si tyto dvě osoby rozumí a jejich spolupráce funguje, vznikají kvalitní a nadčasová díla.

Kdo je autorizovaný architekt / autorizovaný stavební inženýr?
Po splnění určité praxe si může architekt zažádat o registraci Českou komorou architektů jako autorizovaný architekt. Inženýři jsou sdruženi v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Pro splnění podmínek musí jak architekti, tak inženýři složit náročné zkoušky z právních a oborových znalostí. Jediný rozdíl mezi architekty a inženýry z hlediska zákona je, že autorizovaný architekt je oprávněn na rozdíl od stavebního inženýra pracovat na projektech týkajících se národních památek a chráněných staveb.

Adam Rujbr Architects si zakládá na vyvážení architektů a stavebních inženýrů. Momentálně náš odborný tým čítá 3 architekty a 3 stavební inženýry. Z tohoto počtu jsme dva autorizovaní architekti, Ing. arch. Adam Rujbr a Ing. arch. Michal Grošup a jeden autorizovaný stavební inženýr Ing. Jan Kostelka.

18. 3. 2013, 14:02:49

V čem se liší profese stavebního inženýra a architekta?