7 UŽITEČNÝCH RAD: Jak se s architektem dopracovat k vysněnému bydlení

V dnešní době je čím dál častější trend tzv. „bydlení ve svém“. Ať už jde o rekonstrukci bytu, či přímo stavbu rodinného domu je třeba si uvědomit, že nejdůležitější je spolupráce s architektem, který musí umět porozumět všem vašim požadavkům a co nejlépe je zapracovat do svého návrhu. Pro co nejsnazší spolupráci nabízíme z vlastních zkušeností následujících 7 rad:
  • Pečlivost při výběru architekta

Výběr správného architekta je stěžejním faktorem k zajištění hladkého průběhu  realizace. Této fázi bychom měli věnovat dostatečný čas, informovat se z různých zdrojů (web, přátelé, odborné časopisy,..) a zjistit reference od stávajících klientů. Při volbě architekta hraje svou roli životní styl klienta, ale také jeho vkus a potřeby. Architekt by klientovi měl rozumět nejen po technické stránce, ale také lidsky. Architekt se snaží co nejhlouběji pochopit požadavky klienta. Díky důkladnému výběru by mělo být zaručeno, že klient bude architektovi 100% důvěřovat, neboť ví, že architekt vytvoří návrh šitý na míru.     

  • Správně definované zadání

Netřeba nic kreslit, šetřete čtverečkovaný papír na piškvorky. Je však dobré si na papír udělat poznámky předtím, než jdete na první návštěvu. Případně můžete svoje zadání probrat s architektem přímo na schůzce.  Připravte si odpovědi na řadu otázek, např. kolik lidí bude dům/byt obývat, jestli preferujete kuchyni spojenou s obývacím pokojem, jestli má být dům bezbariérový, přízemní nebo patrový, zda má být samostatná schodišťová hala nebo vám nevadí schody v obýváku, zda si přejete WC spojené s koupelnou, či samostatné, apod.

Důležitý je také styl, který se Vám líbí a ve kterém si přejete svůj budoucí dům zařídit. Jinak bude vypadat architektonický návrh pro konzervativní styl bydlení a jinak pro moderní či minimalistický styl apod. Dobrým vodítkem pro architekta mohou být fotky, či výstřižky domů z časopisů, které Vás při výběru stylu inspirovaly.

  • Výběr stavebního pozemku

Pozemek je při stavbě rodinného domu samozřejmě zcela determinujícím faktorem. Je třeba si předem rozmyslet, co preferuji, zda malou parcelu v centrální poloze nebo větší parcelu na periférii. Důležitá je také orientace ke světovým stranám, ideální je příjezd ze severu a výhled na jih. Svou roli hraje také svažitost. Pozemky ve svahu mohou být pro řadu lidí nezajímavé, přitom mohou skýtat řadu výhod a potenciál nápaditých řešení. Určující je také charakter pozemku ve vztahu k dopravní dostupnosti a vybavenosti službami. Neméně důležité je také znát územní plán parcely a dosažitelnost inženýrských sítí.  Tyto informace lze bezplatně získat na místně příslušném stavebním úřadě. Je dobré se předem seznámit s geologickým profilem terénu, zejména únosností podloží a výškou hladiny podzemní vody. Pozor na záplavová území, někdy se mohou nacházet i poměrně daleko od vodního toku. To vše byste ideálně měli předem zkonzultovat se svým architektem a zvolit vhodný pozemek pro svůj budoucí dům.

  • Jednoznačné vytyčení finančního rámce

I když se říká, že peníze nejsou všechno, u otázky bydlení je to nepochybně jeden z určujících aspektů při jeho plánování. Finanční rámec musí být stanoven podle možností klienta, ale také s ohledem na jeho nároky a předem by se s ním měly seznámit všechny strany spolupracující na daném projektu. Rozpočet domu si dobře rozmyslete, případná hypotéka by neměla požrat všechny vaše příjmy, počítejte s rezervou na případné komplikace, nezapomeňte ve svém rozpočtu na vybavení interiéru a zahradu. Dbejte na to, aby investiční náklady na dům plus cena pozemku nebyly vyšší než reálná tržní cena. Nikdy nevíte, kam vás osud zavane a není nic smutnějšího, než prodávat svůj vysněný dům pod cenou. Buďte k architektovi féroví, řekněte mu popravdě, kolik na dům máte. Pokud totiž váš odhad přestřelíte, těžko se pak hotový projekt bude zlevňovat, pokud naopak podhodnotíte, může postupné navyšování požadavků a ceny rozklížit původně silný koncept postavený právě s ohledem na skromné nároky. Zapomeňte na to, že ušetříte tím, že máte kamarády ve stavebninách, či šikovného bratrance elektrikáře. Každá práce má svou hodnotu a nikdo vám nic nedá zadarmo. A i kdyby, podíl těchto úspor na celkovém rozpočtu je zanedbatelný, buďte realisté a raději počítejte s horší variantou, důvěřujte architektovu odhadu nákladů. Pozor na orientační odhady cen stavebních prací uveřejňované v různých ročenkách, průměrná cena 5000 Kč/m3 obestavěného prostoru je vypočítána z průměrné stavební produkce, zejména tedy developerských projektů, které mají charakter masové výstavby a nevalnou úroveň základního provedení (klientské změny se do průměru nezapočítávají). Uvědomte si, že cena Vašeho vysněného domu bude pravděpodobně vyšší, neboť se bude jednat o řešení, šité vám na míru, a také kvalitnějšími materiály i celkovým komfortem.

  • Důraz na kvalitní provedení návrhu

Architektonický návrh vašeho nového bydlení je základ, od něj se odvíjí všechny následující činnosti. Proto si při vymýšlení návrhu nebojte připlatit, tato investice se Vám vrátí v podobě minima problémů při následné realizaci. Pro vaši přesnou představu si nechte vytvořit 3D návrh nebo přímo model vašeho budoucího domu. Odpadnou tak jakékoliv spekulace v podobě odlišných pohledů na věc a vše bude jasně znázorněno. Nechte si vše důkladně vysvětlit, nechte se provést 3D modelem jako postava počítačové hry, porovnejte si velikosti místností s těmi, ve kterých doposud bydlíte, nechte si udělat studii interiéru. Věřte, kvalitní příprava se Vám bohatě zúročí, případné změny za pochodu jsou velkou komplikací a stojí spoustu peněz. Nadefinujte s architektem energetickou náročnost Vašeho domu s ohledem na budoucí provozní náklady a také na vlastní zvyklosti a chování (preferovaná vnitřní teplota v zimě a v létě). Lépe je připlatit si za kvalitnější provedení, případně snížit své prostorové nároky a do budoucna šetřit náklady, dům s téměř nulovou spotřebou energie bude časem standard, tak proč nebýt trochu napřed a nemuset řešit neustálé zdražování energií.

  • 100% důvěra v architekta

Stavba vlastního domu je pro většinu lidí určitě velkým psychickým náporem. Ale tak tomu být nemusí. Proto jak již jsme zmínili, je nesmírně důležitý výběr kvalitního architekta, který pochopí vaše potřeby a bude pravým profesionálem. Jakmile tohoto člověka najdete a vymyslíte s ním projekt vašeho domu, důvěřujte mu! I v těžkých chvílích, kdy se stavební firma vymlouvá, že „takhle to nejde“ věřte svému architektovi, a společně vyřešte se stavební firmou daný problém. Většinou se jedná o řešení, které je pro stavební firmu jen obtížnější variantou, nikoliv však nemožným východiskem. Nikdy neschvalujte změny oproti projektu bez vědomí architekta, často jen on dokáže odhalit všechny souvislosti, které jsou s neuváženou změnou spojeny a které když se nedomyslí, mohou způsobit problém. Pokud po vás firma bude chtít peníze navíc kvůli chybě nebo nějakému opomenutí v projektu, požádejte architekta o vyjádření. Většinou se věc vysvětlí, pokud by však šlo skutečně o chybu architekta, chtějte peníze po něm. Dobří architekti jsou pro tyto případy pojištěni nad rámec povinného profesního pojištění.

  • Je hotovo, podělte se o výsledek

Po dokončení domu je čas se nastěhovat a konečně si ověřit, zda vše funguje, tak jak má. Podělte se s architektem o své zkušenosti ať už ty pozitivní nebo i případné negativní. Takovou zpětnou vazbu každý rozumný architekt uvítá a třeba i přijde s nápadem, jak věc vyřešit. Pokud se dům povede, architekt si jej pravděpodobně bude chtít nafotit pro účely svého portfolia, případně publikování. Nebraňte mu, fotografie budou profesionální a určitě je také dostanete.  Případné publikování domu v odborných periodicích či publikacích jsou cenným historickým svědectvím a zvyšují hodnotu nemovitosti. Budete- li mít strach o své soukromí, nebojte se vymezit podmínky, za jakých je možno publikovat. Náklady stavby, vaše jméno a dokonce ani místo stavby nemusí být zveřejněno, pokud si to nebudete přát.

 

 

 

 8. 1. 2014, 21:44:47

7 UŽITEČNÝCH RAD: Jak se s architektem dopracovat k vysněnému bydlení