Konverze jako nezbytná recyklace budov a veřejného prostoru

Slovo konverze je používáno v různorodých odvětvích lidské činnosti. Konverzi můžeme hledat ve smyslu náboženském, v oblasti informatiky, práva a stále častěji i v architektuře.

Konverze budovy na rozdíl od pojmu rekonstrukce nejen mění vzhled, ale zásadně mění celkové využití stavby. Můžeme ji označit za „architektonickou recyklaci“.

Hlavní roli v  procesu konverze hraje čas, vývoj společnosti a její potřeby. V rámci celosvětového hospodářstvíse jedná o přesun od těžby a výroby surovin, přes průmyslovou výrobu až k poskytování služeb a rozvoje vzdělání.

Jde v podstatě o docenění až znovuobjevení významu starých budov, které postupem času dosloužily svému účelu. Je logické, že místo, kde v průběhu času budovy vznikaly může být velmi hodnotnou lokalitou i dnes. Obvykle se jedná o původně průmyslové budovy, které nabízí velké prostory nejen ve smyslu fyzickém, ale pro práci architekta i ve smyslu kreativním. 

Známé a úspěšné projekty lze nalézt v zahraničí ale i u nás. Realizace konverzí nabývají odlišných účelů. Může se jednat o:

  • sportovní objekty (konverze industriálního pavilonu na fotbalový stadion v Portugalsku, studio COMOCO architects: Luís Miguel Correia, Nelson Mota, Susana Constantino), 
  • umělecké budovy ( konverze plynojemu na multifunkční aulu Gong v Ostravě, Josef Pleskot; konverze elektrárny na muzeum moderního umění Tate Modern Gallery v Londýně, studio Herzog and de Meuron),  
  • obytné a kancelářské prostory (konverze Nuselského mlýnu v Praze na bytové prostory, architekt Albert Di Stefano; konverze gotického kostela na hotel Kruisheren v Maastrichtu, Nizozemí, studio Satijnplus architecten),
  • obchodní prostory (přestavba továrny na obchodní galerii Vaňkovkav Brně, architekti: Petr Hrůša, Petr Pelčák),
  • knihovny
  • pivovary aj.

Proces konverze je velmi blízký studiu Adam Rujbr Architects, které se právě podílí na několika projektech. Principy konverze používá studio Adam Rujbr Architects  na přestavbách v Humpolci. Jedná se o předělání bývalé jídelny. Ta bude nově sloužit belgické cukrovinkářské firmě Levimo. Dalším záměrem je vytvoření showroomu firmy Mercedes z někdejší kotelny. 

Úspěšně dokončeným projektem je přestavba staré prádelny v centru Brna na moderní designové bydlení  nazvané Living Showroom (více informací o projektu zde: www.livingshowroom.cz).

 

Je zapotřebí si uvědomit, že realizace těchto projektů má také svá omezení a to především v respektování okolního prostoru a historického kontextu budovy. Lze také narazit na legislativně-právní předpisy (např. v podobě památkově chráněné budovy).

Hlavním poselstvím konverze v architektuře by měla být recyklace objektu a reinkarnace budov v rámci veřejného prostoru.21. 8. 2013, 11:35:00

Konverze jako nezbytná recyklace budov a veřejného prostoru

Konverze jako nezbytná recyklace budov a veřejného prostoru Konverze jako nezbytná recyklace budov a veřejného prostoru Konverze jako nezbytná recyklace budov a veřejného prostoru