Pasivní dům - co to je a jak na ně

V nynější ekologické době, kdy se lidé učí přemýšlet, jak chránit přírodu, se téma pasivního domu stává stále populárnějším. Mimo to i ze strany států a mezinárodních organizací dochází k legislativním změnám, které mají za cíl rozšiřovat počet pasivních a nízkoenergetických domů. Co tedy reprezentuje termín pasivní dům?

Je více stupňů energeticky efektivních domů – úsporné, nízkoenergetické, pasivní, nulové a plusové domy. Stupeň je přitom ovlivněn více faktory. Kvalita izolace, vzduchotěsnost, technologie větrání s rekuperací, alternativní vytápění nezávislé na tradičních zdrojích a další. Označení pasivní dům se používá u domů, které spotřebovávají minimum energie díky téměř nulové tepelné ztrátě a tepelným ziskům od slunce a odvětrávaného vzduchu. Jeho předstupněm je nízkoenergetický dům.

Počáteční náklady jsou sice u pasivních domů vyšší (cca o 20% od nízkoenergetických), musíte si však uvědomit, že investujete do své budoucnosti, důchodu. Kromě toho, že šetříte životní prostředí, šetříte i vlastní kapsu. Pasivní dům má výrazně nižší spotřebu energií. Potřeba energií na vytápění u pasivních domů musí být pod 15 kWh/m2a, u nízkoenergetických domů je horní hranice 50 kWh/m2a. Oproti standardním novostavbám činí úspora 85%.

Pasivní dům

  • Měrná roční potřeba tepla na vytápění max 15 kWh/m2a.
  • Neprůvzdušnost budovy při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa musí být pod 0,6 hod-1 (tzn. za hodinu nesmí dojít k výměně vnitřního objemu vzduchu o více než 60 %).

Co ovlivňuje energetickou efektivitu domu

  • Pozemek – Pasivní dům by neměl být stíněn jinými budovami a stromy.
  • Orientace domu – Prosklené plochy by měly být orientovány na sluneční strany (ideálně jih).
  • Tvar domu – Tvar pasivních domů není nijak omezen. Ne nutně se musí jednat o domy s rovnou střechou. Podstatné je, aby byl tvar kompaktní bez zbytečných ohybů a výčnělků.
  • Kvalita použitého materiálu – Důležité porovnávat poměr cena – výkon. Ne vždy nejdražší je nejefektivnější.
  • Technologie – Vzduchotechnika s rekuperací, vlastní zdroj energie – solární panely, ad.
  • Kvalita zateplení – Zateplení je rozsáhlejší, důležité je vyvarovat se tepelným mostům (únikům tepla).
  • Okna – Kvalitní okna s trojskly a izolovanými rámy.


V roce 2010 byla přijata Evropskou unii směrnice 2010/31/EU – EPBD II o energetické náročnosti budov. Cílem tohoto dokumentu je, aby od roku 2020 byly veškeré nové domy s téměř nulovou spotřebou. Členské státy jsou nuceny upravit svou legislativu dle směrnice EU. V ČR jsou úpravy uvedeny v zákoně č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií a v novele vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov. Začněte tedy i vy přemýšlet energeticky a při výstavbě rodinného domu, či jiné budovy uvažujte o pasivním řešení.

Výhody:
-    Úspory za vytápění
-    Energetická soběstačnost, nezávislost na cenách energií
-    Větrání bez průvanu, prachu a nečistot
-    Zajištění příjemných teplot v zimě i létě
-    Stálý přívod čerstvého vzduchu
-    Komfortní a ekologické bydlení

Naše architektonická kancelář staví nízkoenergetické a pasivní domy již více než 10 let. Klidně se tedy s případnými dotazy nebojte na nás obrátit, rádi Vám poradíme.17. 7. 2013, 09:01:48

Pasivní dům - co to je a jak na ně

Pasivní dům - co to je a jak na ně Pasivní dům - co to je a jak na ně